Notendaskilmálar Ferðaskrifstofu Íslands

Notendaskilmálar Ferðaskrifstofu Íslands

Öll viðskipti um vefsíðu (hér vefur Plúsferða) Ferðaskrifstofu Íslands ehf. sem skráð er í fyrirtækjaskrá og er með útgefið leyfi frá Ferðamálastofu eru háð notenda- og samningsskilmálum (hér eftir "skilmálar") sem hér koma fram.

Vefsíða í skilningi þessara skilmála skal teljast vera upplýsingar sem dreift er á heimsvísu með Hyper Text Transfer Protocol (HTTP staðli) um Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) netið, sem jafnframt er nefnt Internetið.

LESTU ÞESSA SKILMÁLA VANDLEGA ÁÐUR EN ÞÚ SKOÐAR ÞESSA VEFSÍÐU OG SÉRSTAKLEGA ÁÐUR EN NOKKUR KAUP ERU GERÐ. ÞETTA ERU ÞEIR SKILMÁLAR SEM GILDA UM HEIMSÓKN ÞÍNA Á VEFSÍÐUNA OG ÖLL VIÐSKIPTI SEM ÞÚ KANNT AÐ GERA UM VEFSÍÐUNA, NÚ EÐA SÍÐAR.

Ferðaskrifstofa Íslands ehf. heldur úti þessari vefsíðu og öðrum vefsíðum sem eru tengdar þessarri vefsíðu og bera þess merki að vera eign Ferðaskrifstofu Íslands ehf. (hér eftir sameiginlega "vefsíða") og öllum upplýsingum, hugbúnaði, myndum, texta, tónlist, hljóðum, öllu öðru efni og þjónustu sem veitt er á þessari vefsíðu (hér eftir sameiginlega "efni") til afnota og aðgangs fyrir allan almenning, en einungis í þeim lögmæta tilgangi sem lýst er hér að neðan. Vakin er athygli á því að undir ofangreint fellur ekki sú þjónusta sem veitt er af Amadeus Global Distribution System S.A. (hér eftir "Amadeus") á vefsíðum Amadeus, eða annað sem þar kemur fram. Né heldur þjónusta sem veit er af Gullivers Travel Associates (hér eftir ?GTA?) á vefsíðum GTA, eða annað sem þar kemur fram.

SAMÞYKKI ÞESSARA SKILMÁLA; LÖGSAGA

Fyrir að fá aðgang að þessari vefsíðu samþykkir þú að vera bundin(n) af þessum skilmálum og til að fara eftir öllum viðeigandi lögum og reglum. Þú ábyrgist að hafa heimild að lögum til að samþykkja þessa skilmála fyrir sjálfa(n) þig eða þann aðila sem þú kemur fram fyrir. Verði einstök ákvæði skilmála þessa lýst ógild, ólögmæt eða eigi verður unnt að leita fullnustu þeirra að einhverju leyti, skal það engin áhrif hafa á gildi, lögmæti og fullnustumöguleika annarra ákvæða skilmálanna. Hvers konar undantekningarnar og takmarkanir eiga aðeins við að því marki sem íslensk lög heimila.

Einstaklingum yngri en 18 ára að aldri, er óheimilt að nýta sér þjónustu Ferðaskrifstofu Íslands ehf á vefsíðum félagsins, án samþykkis forráðamanns.

Þú ert vinsamlegast beðinn um að skoða ekki eða nota vefsíðuna ef þú samþykkir ekki þessa skilmála.

Þessari vefsíðu er haldið úti frá starfstöð Ferðaskrifstofu Íslands ehf. á Íslandi. Með því að fara inn á vefsíðuna samþykkir þú að íslensk lög gildi um vefsíðuna, efnið, aðgang þinn, skoðun og kaup á vefsíðunni, sem og að varnarþing vegna ágreiningsmála sé Héraðsdómur Reykjavíkur. Þeir sem fara inn á vefsíðuna og skoða það frá stöðum utan Íslands gera það á eigin ábyrgð. Ferðaskrifstofa Íslands ehf. tekur ekki ábyrgð á því að efni vefsíðunnar sé hæft til aðgangs eða notkunar utan lögsögu Íslands og allur aðgangur frá ríkjum þar sem efni vefsíðunnar er ólögmætt að einhverju leyti er bannaður. Þú samþykkir að Ferðaskrifstofa Íslands ehf. eigi rétt á því að neita þér um aðgang að vefsíðunni hvenær sem er, án nokkurs fyrirvara, sem og til að stöðva tengingu þína eða aðgang að vefsíðunni.

SENDING UPPLÝSINGA, VINNSLA FERÐASKRIFSTOFU ÍSLANDS HF. Á UPPLÝSINGUM SEM ÞÚ GEFUR OG ÁBYRGÐ Á ÞEIM UPPLÝSINGUM SEM FERÐASKRIFSTOFA ÍSLANDS EHF. GEFUR

Þú samþykkir að veita Ferðaskrifstofu Íslands ehf. fulla og ótakmarkaða heimild til að nota allar þær upplýsingar sem þú sendir til vefsíðunnar, án nokkurs endurgjalds, þó þannig að skráning eða notkun upplýsinganna sé eðlilegur þáttur í starfsemi Ferðaskrifstofu Íslands ehf. Þá skal Ferðaskrifstofu Íslands ehf. vera heimilt að nota slíkar upplýsingar í markaðsstarfsemi félagsins. Skal tilkynning þessi um slíka vinnslu persónuupplýsinga jafngilda viðvörun um slíka vinnslu. Nánari upplýsingar um vinnubrögð, vinnuferli og annað sem lýtur að vinnslu persónuupplýsinga fæst á skrifstofu Ferðaskrifstofu Íslands ehf., nánar tiltekið:

Ferðaskrifstofa Íslands

Hlíðasmára 19
201 Kópavogi

Þér er óheimilt að senda til vefsíðunnar upplýsingar sem geta talist ólögmætar eða fela í sér refsivert brot eða brot gegn einkaréttarlegum hagsmunum.

Í upplýsingunum felst ekki sölutilboð eða leit eftir kauptilboðum í nein verðbréf, og ekki ber að reiða sig á þessar upplýsingar í tengslum við neins konar fjárfestingaráform.

Upplýsingarnar sem hér eru birtar hafa verið teknar saman af Ferðaskrifstofu Íslands ehf. og eru sóttar til félagsins sjálfs og utan þess. Engin ábyrgð er hins vegar tekin á því hvort upplýsingarnar séu réttar eða tæmandi, enda engin yfirlýsing gefin um slíkt. Einkum ber að gæta þess að upplýsingar þessar kunna að vera ófullkomnar, í þeim kunna að leynast villur og þær kunna að hafa úrelst. Því er rétt að sannreyna upplýsingar sem fengnar eru á þessari vefsíðu áður en ráðstafanir eru gerðar á grundvelli þeirra með því að hafa samband við næstu skrifstofu Ferðaskrifstofu Íslands ehf. eða umboðsaðila Ferðaskrifstofu Íslands ehf., eftir því sem við á. Ferðaskrifstofa Íslands ehf. ber enga bótaábyrgð vegna hvers kyns tjóns eða miska er kann að stafa af því að aðgangur fékkst eða fékkst ekki að vefsíðu þessari eða vegna þess að treyst var á einhverjar upplýsingar sem birtar eru á vefsíðu þessari.

TAKMÖRKUN Á NOTKUN ÞINNI Á VEFSÍÐU OG EFNI

Leyfilegur aðgangur þinn að vefsíðunni er bundinn við aðganginn sem slíkan, skoðunar vefsíðunnar og til kaupa á vefsíðunni. Leyfilegur aðgangur þinn nær ekki til annarrar notkunar á efni eða vefsíðu. Þér er óheimilt að tengja vefsíðuna við aðra vefsíðu, eða gera vefsíðuna hluta af annarri vefsíðu án skriflegs samþykkis Ferðaskrifstofu Íslands ehf. Öll notkun hugbúnaðar er óheimil að öðru leyti en nauðsynleg er vegna leyfilegra athafna þinna. Leyfi þitt fellur sjálfkrafa niður ef þú brýtur einhver atriði þessara skilmála.

ENDURSKOÐUN

Ferðaskrifstofu Íslands ehf. er heimilt að endurskoða, breyta eða fella út efni hvenær sem er án fyrirvara. Ferðaskrifstofa Ísland ehf. getur hvenær sem er endurskoðað og breytt þessum samningsskilmálum. Með samþykkt þessara skilmála samþykkir þú að vera bundin(n) af öllum slíkum breytingum.

SÍÐUR SEM TENGDAR ERU VEFSÍÐUNNI OG ER EKKI HALDIÐ ÚTI AF FERÐASKRIFSTOFU ÍSLANDS EHF.

Ferðaskrifstofa Íslands ehf. tekur enga ábyrgð á þeim vefsíðum sem tengdar eru vefsíðunni en er ekki haldið út af Ferðaskrifstofu Íslands ehf. Ferðaskrifstofa Íslands ehf. ræður ekki efni eða fyrirkomulagi á öðrum vefsíðum en sínum eigin og geta ekki borið ábyrgð á þeim eða hverjum þeim viðskiptum sem kunna að vera gerð í gegnum slíkar síður.

KAUP Á VÖRUM OG ÞJÓNUSTU Á VEFSÍÐUM SAMSTARFSFYRIRTÆKJA FERÐASKRIFSTOFU ÍSLANDS EHF.

Í vissum tilfellum er eða verður hægt kaupa vörur og þjónustu á vefsíðum samstarfsfyrirtækja Ferðaskrifstofu Íslands ehf. Um leið og þú kaupir vörur og þjónustu með þeim hætti samþykkir þú að Ferðaskrifstofa Íslands ehf. sendi þér tölvupóst með upplýsingum um framboð á vörum og þjónustu hjá slíkum samstarfsfyrirtækjum Ferðaskrifstofu Íslands ehf., þó þannig að þú átt þess kost að óska eftir því að Ferðaskrifstofa Íslands ehf. sendi þér ekki slíkan póst. Slíkum beiðnum skal komið á framfæri á ofangreint heimilisfang. Þessi málsgrein notenda- og samningsskilmála takmarkar ekki heimildir Ferðaskrifstofu Íslands ehf. til að senda þér annan tölvupóst.

VÖRUMERKI O.FL.

Vörumerki, þjónustumerki og viðskiptaheiti sem birt eru á vefsíðu þessari njóta verndar á Íslandi og alþjóðlega. Hvers kyns notkun þeirra er óheimil nema að fenginni skriflegri heimild fyrirfram frá Ferðaskrifstofu Íslands ehf. eða þeim samstarfsaðila sem um ræðir, nema í þeim tilgangi einum að tilgreina vörur eða þjónustu fyrirtækisins.

FLUTNINGUR, ÖNNUR ÞJÓNUSTA OG VÖRUR

Flutningur farþega, farangurs og farms með flugi er háður flutningaskilmálum viðkomandi flytjenda, sem í tilviki Ferðaskrifstofu Íslands ehf. má kynna sér með því að hafa samband við miðasöluskrifstofu eða sölustað Ferðaskrifstofu Íslands ehf. Önnur þjónusta og vara sem lýst er á þessari vefsíðu er einnig háð skilmálum og skilyrðum, en upplýsingar um slíka skilmála og skilyrði má nálgast hjá viðkomandi söluaðila sem tilgreindur er á vefsíðunni. Jafnframt er vakin athygli á því að þjónusta eða vara annarra aðila en Ferðaskrifstofu Íslands ehf. sem boðin er á vefsíðu Amadeus eða GTA er á ábyrgð viðkomandi aðila.